वडा नं. ४ - चलाल गणेशस्थान

वडा प्रतिनिधिहरूकाे विवरण

नाम पद सम्पर्क नम्बर
लाल बहादुर श्रेष्ठ  वडा अध्यक्ष ९८५१०१०७७५
दिल कुमारी तामाङ  महिला सदस्य ९८४१८२५३०७
जयन्ति परियार  दलित महिला सदस्य ९८०८२४६७३८
अरुण महत  वडा सदस्य ९८४१५५५३६८
कर्ण तामाङ  वडा सदस्य ९८४१९३७५६५