वडा नं. ५ - च्यासिङखर्क

वडा प्रतिनिधिहरूकाे विवरण

नाम पद सम्पर्क नम्बर
खजेन्ची बहादुर लामा   वडा अध्यक्ष ९८५१०९६४१५
सन्चमाया तामाङ   महिला सदस्य ९८४३०४२६३६
सानुकान्छी वि .क  दलित महिला सदस्य ९८०८४२६०५८
सुकुलाल भोलन तामाङ  वडा सदस्य ९८४११९४८८५
गणेश प्रसाद दाहाल  वडा सदस्य ९८४१८८७७६५