FAQs Complain Problems

वडा नं. ६- भुग्देउ महाङ्काल

वडा प्रतिनिधिहरूकाे विवरण

नाम पद सम्पर्क नम्बर
बिष्णु तामाङ  वडा अध्यक्ष ९८५१०८५८२१
माइली तामाङ  महिला सदस्य ९८०३५२३०६८
सानी कमिनी  दलित महिला सदस्य ९८१३४७३०९४
बाबुकाजी तामाङ  वडा सदस्य ९८६०५३५७०२
विनोद तामाङ  वडा सदस्य ९८०१०१७२२१
Population: 
३४७०
Ward Contact Number: 
९८५१०८५८२१