FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 09/06/2022 - 11:14 PDF icon बेथान गाउँपालिकाको लैससास रणनीति २०७९.pdf
GESI AUDIT कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 03/05/2022 - 17:11 PDF icon GESI Audit Karyabidhi 2078.pdf
आर्थिक सुशासन कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 03/05/2022 - 00:00 PDF icon aarthik susan karyabidhi 2078.pdf
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/05/2022 - 00:00 PDF icon Monitoring and Evaluation.pdf
जनप्रतिनिधि आचारसंहिता २०७७ ७७/७८ 01/25/2021 - 11:45 PDF icon आचारसंहिता जनप्रतिनिधि-२०७७.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 14:44 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
बेथानचाकोक गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/23/2020 - 12:42 PDF icon बेथानचाकोक गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको विनियोजन एेन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:22 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको विनियोजन एेन, २०७७.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक एेन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:12 PDF icon बेथानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक एेन, २०७७.pdf
बेथानचोक गाउँपालिकाको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 13:11 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages