FAQs Complain Problems

विषयगत शाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरु

प्रशासन शाखा

नाम पद फाेन. नं.
टेकराज अाचार्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५११५४२११
याेगप्रसाद उपाध्याय खरिदार ९८४९६७६५६७

स्वास्थ्य शाखा

नाम पद फाेन. नं.
सिताराम तिमल्सिना सि.अ.हे.व.अ. ९८४१५१५८४६
ललिता अाचार्य सि.अ.हे.व.अ. ९७४१०४२२०५

प्राविधिक शाखा

नाम पद फाेन. नं.
 ज्ञान प्रसाद तिमल्सिना इन्जिनियर ९८५१००७६१०
दिपक कुमार हुमागाँई सव-इन्जिनियर ९८४१००६५३२
मुक्तिनाथ सापकोटा अ.स.इ ९८४१४८८२७४